Dịch vụ kênh thuê riêng trong nước

Dịch vụ kênh thuê riêng trong nước – giá cước dịch vụ

Dịch vụ  kênh thuê riêng trong nước (LEASED LINE) của Viettel là dịch vụ cung cấp đường kết nối vật lý dành riêng cho khách hàng (bằng cáp quang, đồng hay Viba) để truyền thông tin giữa các điểm cố

Đối tượng sử dụng dịch vụ kênh thuê riêng

Đối tượng sử dụng dịch vụ kênh thuê riêng là các Doanh nghiệp, tổ chức lớn đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam cần một đường truyền riêng tốc độ cao, ổn định với chất lượng cùng sự hỗ

Dịch vụ kênh thuê riêng trong nước

Dịch vụ kênh thuê riêng trong nước là dịch vụ cho thuê kênh truyền dẫn vật lý để kết nối và truyền thông tin giữa các điểm trong hệ thống mạng nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng của khách hàng.