Tag: 4G của Viettel

Giá cước 4G rẻ hơn 3G nhưng đạt tốc độ cao nhất nhờ thiết bị tự sản xuất

Giá cước 4G rẻ hơn 3G nhưng đạt tốc độ cao nhất nhờ thiết bị tự sản xuất. Theo Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Viettel, tập đoàn này sẽ triển khai 4G như đã từng làm với mạng