Tag: 4g

Viettel chính thức kinh doanh mạng 4G tại Việt Nam

Viettel chính thức kinh doanh mạng 4G tại Việt Nam với 36.000 trạm phát sóng 4G, phủ tới 95% dân số, 700 huyện, 11.000 xã, Viettel là nhà mạng đầu tiên trên thế giới có vùng phủ rộng khắp toàn

Giá cước 4G rẻ hơn 3G nhưng đạt tốc độ cao nhất nhờ thiết bị tự sản xuất

Giá cước 4G rẻ hơn 3G nhưng đạt tốc độ cao nhất nhờ thiết bị tự sản xuất. Theo Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Viettel, tập đoàn này sẽ triển khai 4G như đã từng làm với mạng