Tag: 5g

5G bao giờ chúng ta sẽ được sử dụng?

5G bao giờ chúng ta sẽ được sử dụng – Nói một cách đơn giản, 5G rất giống với các bạn đang hình dung về nó: nhanh hơn 4G, nhưng chắc chắn không nhanh như dịch chuyển tức thời. Hiện