Tag: ảnh hưởng của việc dùng điện thoại di động với trẻ em

Điện thoại di động mẹ dùng nhưng lại gây hại cho con

Điện thoại di động nếu để cho con mình tiếp xúc quá sớm và quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ, nhưng ít có bậc phụ huynh nào nhận thức được rằng việc mình sử dụng điện