Tag: bán hàng

Tiếp thị để bán hàng thời công nghệ, bạn cần phải nắm chắc

Nhiệm vụ cấp bách của những người làm marketing (marketer) là cần phải thích nghi như thế nào để tồn tại và phát triển trong thời đại mà thương mại điện tử phát triển rất nhanh. Những thay đổi do