Tag: bảng giá leased line

Dịch vụ kênh thuê riêng trong nước – giá cước dịch vụ

Dịch vụ  kênh thuê riêng trong nước (LEASED LINE) của Viettel là dịch vụ cung cấp đường kết nối vật lý dành riêng cho khách hàng (bằng cáp quang, đồng hay Viba) để truyền thông tin giữa các điểm cố