Tag: bắt sóng WiFi từ laptop

Biến laptop thành thiết bị phát sóng Wifi

Biến laptop thành thiết bị phát sóng Wifi chuyện tưởng chừng như không thể lại có thể thực hiện một cách dễ dàng. Khi laptop vẫn kết nối dây cáp mạng còn các thiết bị khác vẫn có thể bắt sóng