Tag: cách chuyển tiền

Dịch vụ chuyển tiền của Viettel bạn đã biết chưa?

Dịch vụ chuyển tiền của Viettel là một dịch vụ rất tiện lợi, ai cũng có thể chuyển tiền mặt và người nhận tiền có thể ở bất cứ đâu trên toàn quốc mà không cần có tài khoản ngân

Dịch vụ chuyển tiền mặt của Viettel

Dịch vụ chuyển tiền mặt của Viettel, khách hàng có thể chuyển tiền bằng BankPlus MB, BankPlus  hoặc sử dụng tiền mặt và yêu cầu chuyển tiền tại kênh Viettel (cửa hàng Viettel, Điểm giao dịch xã, Cộng tác viên…).