Tag: cách nhận biết ai đang dùng trộm wifi

Tốc độ Wifi chậm có thể do ai đó đang sử dụng “chui”

Tốc độ WiFi chậm một cách bất thường dù người trong nhà sử dụng. Khi kiểm tra thì nguyên nhân không đến từ nhà cung cấp mạng, cũng không phải do thiết bị, vậy chỉ có thể là ai đó đang sử