Tag: cách phòng chống WannaCrypt.

WannaCrypt là gì và cách phòng tránh virus WannaCrypt

WannaCrypt là gì? Đây là loại mã độc tống tiền đòi trả chuộc bằng bitcoin lây nhiễm trên diện rộng đối với các máy tính Windows. Loại mã độc tống tiền màu có khả năng quét toàn bộ các máy