Tag: Cách tạo chữ ký số

Chữ ký số là gì? Những điều cần biết về chữ ký số

Chữ ký số còn được gọi là chứng thư số là một con dấu để xác nhận văn bản này là của của Doanh nghiệp sử dụng để ký vào những báo cáo, văn bản mà Doanh nghiệp giao dịch