Tag: cách vào mạng nhanh hơn khi đứt cáp quang

Đứt cáp quang làm sao bạn vẫn có thể vào mạng?

Đứt cáp quang quốc tế sao? Đó không còn là điều gì gì quá lạ lẫm với người sử dụng internet ở Việt nam, việc này diễn ra thường xuyên mà. Người ta nói “cái khó nó ló cái khôn”