Tag: chọn màu sắc hợp phong thủy

Con số và màu sắc hợp bản mệnh trong phong thủy

Con số và màu sắc hợp bản mệnh phong thủy cũng tuân theo quy luật Âm Dương, Ngũ Hành. Để tăng cường những yếu tố tốt cho bản mệnh, cần xem xét Ngũ Hành của bản mệnh cần bổ cứu