Tag: chữ kí số viettel

Chữ kí số của Viettel – Tại sao bạn nên dùng?

Tại sao bạn nên dùng chữ kí số của Viettel?

Chữ kí số của Viettel là 1 dạng của chữ kí điện tử, được coi như con dấu của công ty hoặc cá nhân về mặt pháp lý. Chữ kí số được ứng dụng rất thành công trong các giao