Tag: chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại cố định có dây PSTN

Chương trình khuyến mãi lắp Điện thoại bàn Viettel

Để tri ân những khách hàng sử dụng dịch  vụ điện thoại cố định có dây PSTN của Viettel, chúng tôi gửi đến khách hàng thông tin về các chương trình khuyến mãi hiện đang được áp dụng.   Chương