Tag: chuyển đổi sim

Quy hoạch lại sim đầu 11 số thành sim đầu 10 số như thế nào?

Quy hoạch lại sim đầu 11 số thành sim đầu 10 số sẽ được dự kiến triển khai ngay sau khi các đầu số từ 03 tới 08 được thu hồi, tức vào khoảng tháng 9/2017. Bộ TT&TT sẽ xây dựng