Tag: chuyển tiền như thế nào

Dịch vụ chuyển tiền của Viettel bạn đã biết chưa?

Dịch vụ chuyển tiền của Viettel là một dịch vụ rất tiện lợi, ai cũng có thể chuyển tiền mặt và người nhận tiền có thể ở bất cứ đâu trên toàn quốc mà không cần có tài khoản ngân