Tag: cơ hội

Các tỷ phú trên thế giới thành công đều áp dụng những nguyên tắc này

Các tỷ phú trên thế giới thành công trong kinh doanh họ đều là những người rất giỏi.  Để có được thành công và trở thành tỷ phú như Bill Gates, Steve Jobs, Lawrence Ellison, Richard Branson,…  Mỗi người đều