Tag: có nên để máy tính hoạt động liên tục

Có nên tắt máy tính thường xuyên hay không?

Có nên tắt máy tính thường xuyên hay không? Việc làm này gây hại hay có lợi? Đó vẫn luôn là câu hỏi lớn đối với những người sử dụng máy tính, không phân biệt là laptop hay PC. Không