Tag: cục viễn thông

Tốc độ thực tế 3G tại Việt Nam do Cục Viễn thông tiết lộ

Tốc độ thực tế 3G tại Việt Nam được Cục Viễn thông công bố kết quả tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 10/2016 của Bộ TT&TT vừa diễn ra chiều 1/11/2016. Tại đây Cục Viễn thông