Tag: cước viễn thông

Giá cước 4G sẽ tuân theo nguyên tắc của thị trường

Giá cước 4G sẽ như thế nào khi Viettel cung cấp mạng 4G toàn quốc được đánh giá đóng góp tích cực nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc thúc đẩy nắm bắt ngay cơ hội của cuộc