Tag: đam mê

Công việc hiện tại có đúng với đam mê của bạn không?

Công việc hiện tại có đúng với đam mê của bạn không?Trước khi tìm công việc, bạn nên tìm hiểu kĩ bản thân và phân tích rõ năng lực, điểm mạnh, điểm yếu, giá trị, thái độ, kĩ năng, kiến