Tag: đăng ký thuê bao

Thuê bao di động trả trước phải đăng ký lại thông tin trước ngày 1/9/2017

Thuê bao di động trả trước phải đăng ký lại thông tin trước ngày 1/9/2017 .Đây là một trong những quy định mới được Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất sửa đổi trong dự thảo nghị định nhằm