Tag: đầu số điện thoại bàn

Mã vùng điện thoại cố định

Mã vùng điện thoại cố định – mã vùng điện thoại cố định đối với 59 tỉnh thành. Theo đó, việc triển khai đổi mã vùng điện thoại cố định sẽ được bắt đầu từ ngày 11-2-2017. Bộ TT-TT cũng