Tag: dịch vụ chuyển tiền

Dịch vụ chuyển tiền mặt của Viettel

Dịch vụ chuyển tiền mặt của Viettel, khách hàng có thể chuyển tiền bằng BankPlus MB, BankPlus  hoặc sử dụng tiền mặt và yêu cầu chuyển tiền tại kênh Viettel (cửa hàng Viettel, Điểm giao dịch xã, Cộng tác viên…).