Tag: dịch vụ di động của Viettel

Thủ tục hòa mạng thuê bao di động của Viettel

Thủ tục hào mạng thuê bao di động của Viettel

Thủ tục hòa mạng thuê bao di động của Viettel khá đơn giản tuy nhiên một số khách hàng vẫn chưa nắm rõ những quy định,thủ tục nên vẫn mắc phải một số sai sót trong khi đi hòa mạng thuê